Motivace a motivátory ve školním prostředí


Cena1 650 Kč

Motivace a motivátory ve školním prostředí

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivováním žáků a studentů.

 

Komu je kurz určen:

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga

Obsahová náplň:

Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity.

 • Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace žáků přímo ve výuce i mimo ni.
 • Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka
 • Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole
 • Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe
 • Hodnocení jako motivační faktor
 • Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky
 • Jak motivovat „nemotivované“ dítě

le a přínosy:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivování žáků

 

 

Lektorka:

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university – obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha – Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi.

Pracovala jako učitelka 1. st. a 2. st. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky.

Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Již 20 let pracuje jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých.

Ivana Chramostová vede kurzy vzdělávání pedagogů, manažerů a podnikatelů, managementu osobního rozvoje, manažerské kultury a etiky, personálního managementu, strategického managementu a účastní se poradenských programů pro osoby evidované na úřadu práce.

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuje individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah