Obsluha křovinořezu Louny


Cena13 900 Kč

Obsluha křovinořezu louny, 25 hodin (dle NSK 41-080-E)

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

Číslo akreditace: MSMT-1569/2022-2

 

Komu je kurz určen:

fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu je používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem, údržba křovinořezu, obsluha křovinořezu a vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen dle návodu k použití a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorový křovinořez, jak elektrický, tak i benzinový. Bude umět správně použít křovinořez pro práci se dřevem, zejména při úpravě keřů a k prořezání porostů. Bude schopen samostatně provádět běžnou údržbu křovinořezu a odstranit základní závady, které mohou vzniknout.

Co vám kurz přinese:

 • Pochopíte nutnost použití osobních ochranných pomůcek a naučíte se je správně vybrat.
 • Naučíte se obsluhovat motorový, tedy elektrický i benzinový křovinořez.
 • Naučíte se provádět běžnou údržbu křovinořezu a odstranit základní závady.
 • Získáte základní fyzikální znalosti, zejména o procesu spalování paliv, významu jednotlivých druhů
 • maziv a elementární znalosti elektrotechniky.
 • Budete znát základní právní normy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Po ukončení kurzu budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného
 • hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Délka: 9 hodin teoretické výuky a 16 hodin odborné praxe

Forma studia: prezenční

Místo konání: Rakovnická 2502, 440 01 Louny Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Komu je kurz určený: fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, věk 18 let, zdravotní způsobilost

Obsahová náplň:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem
 • Údržba křovinořezu
 • Obsluha křovinořezu
 • Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Lektor: Jan Pufler

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah