• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Zvládání stresu a sebepéče pro učitele s praktickým nacvičením meditace (DVPP)

1 066 Kč bez DPH

Učitelská profese je spojená se značnou mírou stresu. Vyzkoušejte techniky relaxace a meditace a uvolněte se!

Práce s AI a chatboty (např. ChatGPT) ve vzdělávání (DVPP) - webinář

570 Kč bez DPH

Nabízíme vám přehled o tom, jak může být AI využita pro podporu výuky, personalizaci učení a efektivní komunikaci.

Uzavírání smluv

2 150 Kč bez DPH

Jak uzavřít smlouvu jednoduše a platně?

Průvodce rozvodem - webinář

450 Kč bez DPH

Vysvětlení procesu rozvodového řízení krok po kroku.

Inovativní a digitální metody v interaktivním vzdělávání (DVPP)

1 231 Kč bez DPH

Tento komplexní kurz kombinuje techniky pro využití digitálních nástrojů s metodami integrace multimediálního obsahu do výuky.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )