• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Prezentační dovednosti /2dny/

3. - 4.5.2018   |   8 900 Kč bez DPH

Zapůsobte na své posluchače a přesvědčte je přirozeně a nenásilně, že Vy, Váš produkt či služba jsou pro ně to pravé. Prezentace je uměním, které se dá naučit.

Motivační seminář pro vedoucí pracovníky

15. - 16.5.2018   |   8 900 Kč bez DPH

Jak funguje lidská motivace? Co nás nutí pracovat? Jak na nás působí různé motivační faktory, a jak je můžeme ovlivnit? Co udělat proto, aby naši podřízení byli motivováni, když nemůžeme nabídnout více peněz? Jak se chovat a jak vystupovat jako úspěšně motivující vedoucí? Co s lidmi, které je jen velmi těžké motivovat k práci? Jak to s motivací nepřehnat? Na co si dávat pozor?

Mistr ve výrobě - jak na to?

22. - 23.5.2018   |   7 500 Kč bez DPH

Aby to ve firmě dobře šlapalo. Naučíme vaše mistry vše potřebné pro dobré zvládnutí prvoliniového řízení, hodnocení a motivaci zaměstnanců.

Etiketa všedního dne s Ladislavem Špačkem

24.5.2018   |   4 200 Kč bez DPH

Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší firmy nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. Zběhlost v pravidlech společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní praktická potřeba v profesním, společenském i osobním životě. Pravidla etikety se stále proměňují, tak jak se proměňuje lidská společnost.

Nákupčí profesionál

6. - 7.6.2018   |   8 900 Kč bez DPH

Kvalifikovaný nákupčí, který svou práci zvládá na profesionální úrovni může velkou měrou ovlivnit ziskovost firmy. Odpověď na otázku, jak toho dosáhnout, naleznete právě v kurzu Nákupčí profesionál, který Vás posune ve Vašem profesním růstu.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )