• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Interpersonální dovednosti s využitím NLP, úvod do NLP

8 900 Kč bez DPH

Jsme v tom spolu, aneb poznej sám sebe, abys pochopil druhé.

Efektivní komunikace, asertivní jednání s využitím NLP

8 900 Kč bez DPH

Komunikace spojuje, otázka vymezuje, odpověď konkretizuje, mlčení otevírá možnosti poznání.

Leadership a vedení zaměstnanců s využitím NLP

8 900 Kč bez DPH

Jak se stát respektovaným leaderem? Přestaňte tlačit, začněte táhnout!

Prezentační dovednosti, rétorika s využitím NLP

8 900 Kč bez DPH

Prezentovat s lehkostí – jde to!

Manipulátoři - mozkomorové našich životů

1 590 Kč bez DPH

Manipulace je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )