• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

9 990 Kč bez DPH

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Empatický přístup a psychohygiena

28.11.2019 *   |   3 940 Kč bez DPH

Proč je tak důležité umět kontrolovat vlastní emoce a jak je můžeme využít pro motivaci k dosažení spokojenosti ve všech oblastech života? Školení vám pomůže pochopit, odkud pramení stres, jak se s ním dá pracovat a osvojíte si také osvědčené techniky psychohygieny.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )