• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Základní relaxační techniky

2 950 Kč bez DPH

Kurz je založen na osobním prožitku účastníků, praktický nácvik je prokládán krátkými teoretickými vstupy a sebereflexí účastníků.

Nátlakové metody v komunikaci - jak se bránit (16 h)

6 000 Kč bez DPH

Jak rozpoznat, že vás někdo někam tlačí, manipuluje a jak se tomu bránit? Přihlaste se na zajímavý rozvíjející kurz vedený zkušeným lektorem měkkých dovedností.

Prezentační dovednosti

3 000 Kč bez DPH

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )