• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

E-identita

26.6.2023   |   300 Kč bez DPH

E-identita = klíč k elektronickým službám veřejné správy. Díky ní můžete vyřizovat různé úřední úkony online místo běhání po úřadech.

Sociální hry v komunikaci

21.6.2023   |   2 350 Kč bez DPH

Smyslem tohoto kurzu je pomoci vám nejen rozklíčovat tyto scénáře a role v nich, ale především umět skvěle obstát v rámci komunikace plné her na různých sociálních jevištích.

Kyberpsychologie aneb jak technologie ovlivňují naši psychiku - webinář

20.6.2023 *   |   1 950 Kč bez DPH

Žijeme v době progresivního rozvoje moderních telekomunikačních prostředků. Kyberpsychologie nám předkládá aktuální poznatky o interakci člověk-kyberprostor-společnost.

Formativní hodnocení

19.6.2023   |   1 750 Kč bez DPH

Pojďte se seznámit s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu.

Zodpovědnost a angažovanost zaměstnanců jako aktuální téma

16.6.2023   |   1 750 Kč bez DPH

Možná se pídíte po tom, jak zaměstnance víc motivovat k zodpovědnosti. Pak je tohle dopoledne určeno právě pro vás.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )