Projektové vyučování na základní škole - webinář


Cena1 650 Kč

Projektové vyučování na základní škole

Projektové učení nebo projektové vyučování je konstruktivistickým pedagogickým přístupem, jehož cílem je navodit hlubokou, detailní úroveň učení se s využitím metod na bázi průzkumu či výzkumu podpořenými tématy, která jsou skutečná, zajímavá a důležitá pro studentův každodenní život.

 

Komu je kurz určen:

ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ

Obsahová náplň:

 • Formy realizace projektů
 • Možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace
 • Možnosti zabudování do jednotlivých předmětů
 • Propojování jednotlivých předmětů
 • Proč projektové vyučování
 • Co je a co není projekt
 • Přednosti projektů
 • Připravujeme projekt
 • Jak připravit žáky na projekt
 • Role žáků ve skupině
 • Ukázky projektů
 • Hodnocení práce v kooperativních skupinách
 • Náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

le a přínosy:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout metodický návod, hry a formy práce pro projektové vyučování a pro praktickou realizaci průřezových témat.

 

Lektorka:

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university – obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha – Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi.

Pracovala jako učitelka 1. st. a 2. st. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky.

Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Již 20 let pracuje jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých.

Ivana Chramostová vede kurzy vzdělávání pedagogů, manažerů a podnikatelů, managementu osobního rozvoje, manažerské kultury a etiky, personálního managementu, strategického managementu a účastní se poradenských programů pro osoby evidované na úřadu práce.

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuje individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah