Realitní zprostředkovatel / zprostředkovatelka - přípravný kurz před zkouškou - Most


Cena1 700 Kč

Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka – profesní kvalifikace (dle NSK 66-042-M)

Realitní zákon a návrh novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) nově stanovují podmínky, které musí splnit tzv. realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka (realitní makléř/makléřka), aby mohl/mohla své služby na trhu poskytovat. Nově se tak realitní zprostředkování stává živností vázanou.

Odbornou způsobilost realitního zprostředkovatele/zprostředkovatelky pomáhá naplnit nově vzniklá profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka 66-042-M.

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

Číslo akreditace: MSMT-26271/2020-2/306

 

Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka 66-042-M. Kurz je zaměřený na orientace v související legislativě, posuzování stavu nemovitostí, marketing v oblasti realitního zprostředkování a další dovednosti pro vykonávání činnosti realitního zprostředkovatele/zprostředkovatelky.

Co vám kurz přinese:

 • Získáte kompletní průpravu před zkouškou z profesní kvalifikace.
 • Obdržíte písemné podklady pro samostudium před zkouškou.
 • Seznámíte se s průběhem a obsahem zkoušky.
 • Ověříte a upřesníte si své stávající znalosti a dovednosti.
 • Po ukončení kurzu budete mít podklady k osvojení si kompetencí a dovedností vyplývajících z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Délka: 6 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Místo konání: Třída Budovatelů 2830 , 434 01 Most V budové Výzkumného ústavu hnědého uhlí - VÚHU

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 3 hodin (samostatný termín)

Komu je kurz určený: fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, věk 18 let, dobrý zdravotní stav, čistý výpis z rejstříku trestů

Obsahová náplň:

 • Orientace v právní úpravě, týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit
 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
 • Vykonávání činnosti realitního zprostředkovatele
 • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Lektor: Ing. Stanislav Hradecký

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah