Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem - webinář


29.4.2024 10:00 - 14:00 | Webinář
Cena1 750 Kč

Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem

Funkční spolupráce s učitelem je základní podmínkou pro efektivní zapojení asistenta pedagoga do práce s žáky i do celkového života třídy a školy.

 

Seminář se zaměřuje na problematiku efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga.

Součástí jsou také případové studie, struktura a metodika vzájemné spolupráce.

Účastníci také vytvářejí svůj vlastní návrh optimální spolupráce, součástí je také diskuze.

 

Komu je kurz určen:

Pro všechny pedagogické pracovníky.

 

Obsahová náplň:

  1. HODINA - seznámení se základními pojmy, pedagog, asistent pedagoga, pravidla jejich vzájemné spolupráce, struktura a metodika této spolupráce
  2. HODINA - asistent pedagoga jaké nedílná složka inkluzivního pojetí výchovně vzdělávací soustavy, jeho pravomoci, jeho úkoly, jeho postavení v rámci práce s třídním kolektivem, komunikace s rodiči, případová studie
  3. HODINA - časté problémy v souvislosti s inkluzivním pojetím, v této hodině se zaměřujeme na problematiku poruch chování, tvorba vlastního návrhu vzájemné spolupráce pedagog a asistenta pedagoga
  4. HODINA - evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace.

 

Co vám kurz přinese:

Cílem je seznámit účastníky s problematikou spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Cílem je především to, aby účastníci byli schopni sami navrhnout strukturu této spolupráce a realizovat ji v prostředí školní třídy. Součástí je hlavní problémy, které souvisí právě s inkluzí a možnosti, jak tyto problémy řešit ve vzájemné spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga.

 

Lektor:

Mgr. Kamil Novák

 

Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – Učitelství ekonomických předmětů

Akreditovaný sebezkušenostní výcvik ve vedení třídního kolektivu, práce s pedagogickým sborem a vedení skupin osobnostního rozvoje – pětiletý, 600 hodin

2018 – dosud – PREVENTISTA – ZŠ I SŠ, práce s pedagogickým sborem

2018 – dosud – UČITEL SŠPES PRAHA

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah