Třídnické hodiny - webinář


Cena1 750 Kč

Třídnické hodiny

Jak by měla třídnická hodina vypadat a jaká témata by měla obsahovat?

 

Třídnické hodiny jsou nezbytnou součástí práce třídního učitele.

Seminář se zaměřuje na to, jak vést třídnické hodiny.

Je to nástroj pro preventivní působení a současně je to možnost, jak vést třídní kolektiv.

Je to také nástroj, jak zajistit kvalitní vztahy v třídním kolektivu.

Význam třídnických hodin spočívá v tom, že zvyšují kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu.

 

Komu je kurz určen:

Pro všechny pedagogické pracovníky.

 

Obsahová náplň:

  1. HODINA - úvod, seznámení se základními pojmy třídnických hodin, metody a formy práce, cíle třídnických hodin
  2. HODINA - praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu – hodina zaměřená na toleranci v třídním kolektivu
  3. HODINA - metodika třídnických hodin, jejich četnost, jak často by měly být třídnické hodiny, jaké jsou možnosti jejich zavedení do školy, metodika takzvaných třetin, aktualizace třídního kolektivu
  4. HODINA - evaluační hodina se zaměřením na význam strukturované a nestrukturované práce s třídním kolektivem, uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace, využívá se také metoda kruhu.

 

Co vám kurz přinese:

Cílem je seznámit účastníky s výhodami, které přinášejí pravidelné třídnické hodiny, třídnické hodiny jsou výborným nástrojem preventivního působení na třídní kolektiv, dále jsou výborným nástrojem řízení vztahů ve třídním kolektivu, které vedou k vyšší výkonnosti celého třídního kolektivu. Cílem také jsou praktické ukázky technik, jejichž pomocí lze vést třídnické hodiny, dále i s potřebnou metodikou vedení třídnických hodin.

 

Lektor:

Mgr. Kamil Novák

 

Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – Učitelství ekonomických předmětů

Akreditovaný sebezkušenostní výcvik ve vedení třídního kolektivu, práce s pedagogickým sborem a vedení skupin osobnostního rozvoje – pětiletý, 600 hodin

2018 – dosud – PREVENTISTA – ZŠ I SŠ, práce s pedagogickým sborem

2018 – dosud – UČITEL SŠPES PRAHA

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah