Vodní hospodářství obcí (aneb o vodě v obci s nadhledem) - webinář


26.3.2024 9:00 - 13:00 | Webinář
Cena1 350 Kč

Vodní hospodářství obcí (aneb o vodě v obci s nadhledem)

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra.

 

Komu je kurz určen:

  • zastupitele obcí
  • pracovníky vodoprávních úřadů
  • projektanty zabývající se projektování sanitace na venkově

 

Co vám kurz přinese:

  • informovanost o problematice vodního hospodářství obcí  - povinnosti obce
  • nakládání se srážkovými vodami
  • nakládání s odpadními vodami
  • umět se rozhodnout pro optimální řešení s ohledem na místní podmínky

 

Obsahová náplň:

Rozhodování o způsobu řešení odpadních vod
- správné rozhodnutí o způsobu odkanalizování obce závisí především na místních podmínkách a na vyhodnocení možných variant z hlediska udržitelnosti (ekonomika, ekologie, vliv na sociálno, eliminace rizik). Jak nejlépe postupovat, aby to bylo efektivní?

Centrální ČOV - klasickou nebo kořenovou?
- jaké jsou přednosti jednotlivých řešení a za jakých podmínek se jich dá využít k efektivnímu využití prostředků
Centrální decentrál - centrální dotacemi podporované řešení s domovními čistírnami ve správě obce.

Nové, zdrojově orientované, přístupy k řešení sanitace
- prezentace poznatků z realizovaných akcí v Německu (Hamburk, Lïbeck), aneb jak budeme řešit sanitaci tak, abychom co nejvíce šetřili zdroje (energii, živiny i samotnou vodu)

Srážkové vody - jejich využití a odvádění
- využití srážkových vod ve veřejných budovách a řešení srážkových vod v souvislosti s modro-zelenou infrastrukturou, s ohledem na adaptaci na změnu klimatu, legislativa a technické možnosti

 

Lektorský tým:

Ing. Karel Plotěný – místopředseda skupiny pro Malé ČOV při CzWA, publikačně mezinárodně činný, aktivní při tvorbě norem a vodoprávních předpisů, člen skupin řešících vodohospodářskou infrastrukturu na venkově a v městských čtvrtích, vedoucí výzkumných projektů v oblasti čištění odpadních vod

Ing. Ondřej Prax – jednatel firmy ASIO NEW, spol. s r.o., vedoucí výzkumných projektů zaměřených na MZI (srážkové vody a výrobky pro MZI), přednášejí oblasti hospodaření se srážkovými vodami a řešení MZI v obytných celcích.

Ing. Monika Blinková – vedoucí oddělení domovních ČOV na firmě ASIO NEW, spol. s r.o., prezentující zkušenosti s jednání se zákazníky a projektanty při výběru vhodných typů ČOV

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah