• typ výpisu

Jak se vyhnout nejčastějším omylům ohledně elektronické spisové služby - Webinář - Speciál pro pobytové služby sociální péče

250 Kč bez DPH

Už dlouho vás trápí stav spisovny ve vaší pobytové službě sociální péče (domovy seniorů a další) a nevíte, jak začít s nápravou, abyste měli všechno v pořádku? Přijďte se poradit na náš webinář věnovaný právě spisovnám v těchto institucích.

Spisový řád, spisový a skartační plán

500 Kč bez DPH

Ani táborák na dvorku nebo odvezení nepotřebných dokumentů do sběru. Vyhněte se pochybení při ukládání a skartování dokumentů díky webináři s vedoucí oddělení předarchivní péče.

Co je spisová služba a jaký je rozdíl mezi jejím výkonem v listinné a elektronické podobě - webinář

500 Kč bez DPH

Dozvíte se, jaké jsou správné zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a zejména digitální podobě a jak v praxi správně zajistit celý jejich životní cyklus.

Jak se vyhnout nejčastějším omylům ohledně elektronické spisové služby? - webinář

400 Kč bez DPH

Chystáte se na přechod na elektronickou spisovnu a nevíte si rady s tím, jak to vlastně bude fungovat, nebo elektronickou spisovnu už provozujete, ale máte stále spoustu otázek k jejímu správnému užívání?

Koncesovaná komerční spisovna - spisové služby

3 000 Kč bez DPH

Příliš se vám hromadí velké množství dokumentů, nemáte personální ani prostorové kapacity na jejich ukládání, evidenci, třídění nebo skartaci, nevíte, jak dlouho archivovat či skartovat dokumenty?

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )