• typ výpisu

Video

Využijte originální výukové filmy - podpoří inovativní způsob výuky, audiovizuální zážitek umožní lepší zapamatování, přinesou zpestření výukového programu a příklady z české praxe.

Výukové filmy a videokurzy tvoří spolu s Webináři a E-learningy   tzv. EVE-TV, čili distanční vzdělávání Everesty.

Výukový film je ucelený nástroj pro samostudium nebo podporu prezenčních či distančních kurzů. Vzniká ve spolupráci odborníků na dané téma (lektorů, metodiků) a profesionálních herců a filmařů. Výklad lektora je ilustrován hranými ukázkami dobré i špatné praxe. Výukové filmy jsou tak nejen rozvojové, ale i zábavné.

Videokurz je záznam profesionální lekce odborného lektora nebo lektorů, zahrnující jeho prezentaci, ukázky postupů, schémata, videonávody apod. Jeho předností je možnost se opakovaně vracet k lekci a opakovat si informace a postupy.

Videozáznam z webináře: Kyberbezpečnost ve Vaší škole I.-IV.

750 Kč bez DPH

Videozáznam z webinářů Kyberbezpečnost ve Vaší škole I-IV určený pro ředitele škol

Novela zákona o obchodních korporacích - balíček videí + webináře

3 025 Kč bez DPH

Zahrnuje videa, audio verzi, textový přepis, prezentace a webinář

Týmové role a spolupráce v týmu

190 Kč bez DPH

Cílem filmu je pomoci vedoucím pracovníkům a manažerům týmů rozpoznat, jakou roli v týmu jejich zaměstnanci zastávají a naučit je spolupráci, která povede k lepším výsledkům firmy.

Techniky relaxace při pracovním stresu

190 Kč bez DPH

Naučte se podle našeho filmu zvládnout některé základní techniky pro uvolnění a odbourání stresu.

Přidělování práce a rozdělování úkolů

190 Kč bez DPH

Cílem filmu je pomoci vedoucím pracovníkům správně rozdělit práci a přiřadit úkoly v jejich pracovním týmu.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )