• typ výpisu

Video

Využijte originální výukové filmy - podpoří inovativní způsob výuky, audiovizuální zážitek umožní lepší zapamatování, přinesou zpestření výukového programu a příklady z české praxe.

Výukové filmy a videokurzy tvoří spolu s Webináři a E-learningy   tzv. EVE-TV, čili distanční vzdělávání Everesty.

Výukový film je ucelený nástroj pro samostudium nebo podporu prezenčních či distančních kurzů. Vzniká ve spolupráci odborníků na dané téma (lektorů, metodiků) a profesionálních herců a filmařů. Výklad lektora je ilustrován hranými ukázkami dobré i špatné praxe. Výukové filmy jsou tak nejen rozvojové, ale i zábavné.

Videokurz je záznam profesionální lekce odborného lektora nebo lektorů, zahrnující jeho prezentaci, ukázky postupů, schémata, videonávody apod. Jeho předností je možnost se opakovaně vracet k lekci a opakovat si informace a postupy.

Jednání s různými typy klientů po telefonu

190 Kč bez DPH

Cílem tohoto filmu je naučit vás jednat s různými typy klientů po telefonu.

Situační vedení lidí pro manažery

190 Kč bez DPH

Film velmi srozumitelně ukazuje rozdíly v různých stylech vedení lidí.

Asertivita v telefonním rozhovoru

190 Kč bez DPH

Cílem filmu je, aby se telefonista naučil zvládat emočně vypjaté situace se zákazníkem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )