• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Talentový výcvik praktického využití CliftonStrengths®

45 000 Kč bez DPH

Naučte se pracovat se silnými a slabými stránkami svých klientů nebo zaměstnanců u vás ve firmě.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )