• typ výpisu

Technické a odborné kurzy

Mistr ve výrobě (4x 1 den)

14 900 Kč bez DPH

Linioví manažeři ve výrobním podniku mají velký vliv na úspěšnost výrobních procesů. Vzhledem k tomu, že na mistry jsou kladeny velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity i kvality práce je program zaměřený na jejich celkový trvalý rozvoj.

INTRASTAT

4 900 Kč bez DPH

Přijďte se seznámit s pravidly vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT.

Zvyšování efektivity procesů

8 900 Kč bez DPH

V dnešní době je velký tlak firem na snižování nákladů a zvyšování efektivity, kvality a produktivity. Otázka ovšem zní: „Jak toho dosáhnout?“

Veřejné zakázky

14.6.2018   |   4 900 Kč bez DPH

Veřejné zakázky tvoří v současnosti klíčový segment nejen ve stavebnictví, ale i v jiných oborech. Orientace a znalost procesu veřejných zakázek tvoří předpoklad úspěšného vyhledávání příležitostí, překládání nabídek i vlastní realizace zakázek.

Insolvenční řízení

4 900 Kč bez DPH

Získejte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá? Hrozí některé společnosti mezi Vašimi dodavateli nebo zákazníky insolvence a chcete vědět, jak to bude s Vašimi pohledávkami? Nebo potřebujete vyřešit insolvenci společnosti, pro kterou pracujete?

Projektové řízení

20. - 21.6.2018   |   8 900 Kč bez DPH

Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.

Metrologie

Hradec Králové   |   8 900 Kč bez DPH

Program je připraven v souladu se Zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a souvisejícími metrologickými předpisy.

INCOTERMS

4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s problematikou mezinárodních účetních standardů v návaznosti na obor podnikání vaší firmy v mezinárodním obchodě.

Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

9 800 Kč bez DPH

Štíhlá výroba je souhrn metod zaměřených na analýzu a následné zlepšování procesů ve výrobě i ve službách. Cílem je zamezit plýtvání, zvýšit efektivitu prostřednictvím klientského pohledu na hodnocení procesů a snižovat variabilitu procesů. Má zásadní vliv na rozvoj firemní kultury podporující proaktivní přístup a motivaci pracovníků.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )