• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Techniky osobnostního rozvoje žáků - webinář

11.3.2024 *   |   1 750 Kč bez DPH

Inspirujte žáky k bádání a osobní angažovanosti.

Nedělní oběd s etiketou pro děti

10.3.2024 *   |   2 149 Kč bez DPH

Naučím i vaše děti, jak se vyznat v příborech, jak bezpečně jíst záludné pokrmy a jak vydržet "chvíli" sedět. Dejte jim další náskok a neopakovatelný zážitek nedělního oběda s porcí etikety navíc. Osobní dárek a certifikát k tomu.

Jak se zbavit fobie z vyjednávání - webinář

8.3.2024 *   |   1 500 Kč bez DPH

Vyhýbání se vyjednávání je velký a zbytečný handicap.

Úspěšná příprava na jednání - webinář

7.3.2024 *   |   1 500 Kč bez DPH

Příprava je základním kamenem úspěšného jednání.

Sedavá práce a jak na ni - webinář

6.3.2024 *   |   650 Kč bez DPH

Pracujete v kanceláři a trávíte každý den mnoho hodin sezením u počítače? Poradíme vám, jak se přesto cítit báječně.

Konfliktní komunikace – námitky jako příležitost jak se domluvit - webinář

6.3.2024 *   |   1 950 Kč bez DPH

Komunikace je nezbytná pro mezilidské vztahy. Díky ní můžeme vyjadřovat své pocity, názory a řešit konflikty.

Kyberšikana - fenomén 21.století - webinář

5.3.2024 *   |   1 950 Kč bez DPH

Obáváte se okamžiku, kdy se vám někdo svěří se svým problémem a vy mu nebudete umět pomoci? Pojďme se podívat na prevenci šikany, kyberšikany a minimalizaci rizik pohybu ve virtuálním světě.

Kyberpsychologie aneb jak technologie ovlivňují naši psychiku - webinář

5.3.2024 *   |   1 950 Kč bez DPH

Žijeme v době progresivního rozvoje moderních telekomunikačních prostředků. Kyberpsychologie nám předkládá aktuální poznatky o interakci člověk-kyberprostor-společnost.

Manažerská akademie - akademie pro manažery s ambicemi

11 800 Kč bez DPH

Chcete být dobrým manažerem? Pak jste tady správně! Na tomto kurzu si ve čtyřech dnech osvojíte komplexní manažerské dovednosti.

Syndrom vyhoření pedagogických pracovníků - webinář

19.4.2024   |   1 750 Kč bez DPH

Syndrom vyhoření je velmi často skloňovaný problém ve školách.

Time management a práce s cíli pro pedagogy (DVPP)

6.5.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Jak na dobrý time management? Začněte plánováním.

Zvládání stresu a sebepéče pro učitele s praktickým nacvičením meditace (DVPP)

26.4.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Učitelská profese je spojená se značnou mírou stresu. Vyzkoušejte techniky relaxace a meditace a uvolněte se!

Efektivní komunikace s žáky a s kolegy (DVPP)

25.4.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Umíte se správně vyjadřovat? Umíte naslouchat? Jste schopni se vcítit - být empatičtí?

Úvod k nařízení o digitálních službách („DSA“) - webinář

25.4.2024   |   1 890 Kč bez DPH

Nařízení o digitálních službách je naprosto přelomové. Pojďte si s námi novinky představit.

Emoční inteligence ve vzdělání (DVPP)

24.4.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Naučte se s námi rozpoznávat a řídit vlastní emoce a následně efektivně reagovat na emoce žáků.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )