• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK

30.9. - 1.10.2020 *   |   39 900 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

HR klub - členství s předplacenou kartou

12 000 Kč bez DPH

PROFESNÍ KLUB SPECIALISTŮ V OBORU PERSONALISTIKY - přinášíme výhody nejen pro personalisty

Management a vedení lidí

8 900 Kč bez DPH

Pracují vaši lidé proto, že chtějí, nebo spíš proto, že musí? Jaké by to bylo, kdyby každý smysluplně a chtěně přispíval k práci celku? Možná už víte, že řídit není totéž jako je vést. Víte však, jak uvolnit potenciál svého týmu? Lidé nejsou stroje, nekoupíte si je. Jak je tedy inspirovat a nadchnout pro dosahování vizí a cílů společnosti? Jak přesvědčit lidi, aby táhli za jeden provaz a šli jedním směrem? Proč? Protože nejcennějším aktivem podniků ve 21. století se stanou jejich znalostní pracovníci a jejich produktivita

PERSONALISTA - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (2 dny)

10. - 11.11.2020   |   7 500 Kč bez DPH

Jak se správně orientovat ve vybrané pracovně-právní legislativě? Na to Vás přiraví náš seminář dle akreditace MŠMT.

Personalista - Organizování kolektivního vyjednávání

4.11.2020   |   3 900 Kč bez DPH

Jak může kolektivní vyjednávání probíhat, co vše může zaměstnavatel a odbory během vyjednávání udělat?

PERSONALISTA - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

3 900 Kč bez DPH

Pracujete jako personalista? Ani vám se nevyhne vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve vaší firmě.

PERSONALISTA - Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

3 900 Kč bez DPH

Naučte se správně připravovat smlouvy a další dokumenty a orientujte se v problematice administrativy na pozici personalisty.

Personalista - Nábor a výběr zaměstnanců (2 dny)

7. - 8.10.2020   |   7 500 Kč bez DPH

Zaměstnanci jsou velkou investicí a nejdůležitějším faktorem, rozhodujícím o úspěchu společnosti. Výběr správných zaměstnanců je prioritou.

Motivace podřízených, jeden z nástrojů snížení fluktuace

8 900 Kč bez DPH

Jak funguje lidská motivace? Co nás nutí pracovat? Jak na nás působí různé motivační faktory, a jak je můžeme ovlivnit? Co udělat proto, aby naši podřízení byli motivováni, když nemůžeme nabídnout více peněz? Jak se chovat a jak vystupovat jako úspěšně motivující vedoucí? Co s lidmi, které je jen velmi těžké motivovat k práci? Jak to s motivací nepřehnat? Na co si dávat pozor?

Zaměstnanec v insolvenci (HR klub)

900 Kč bez DPH

Zveme Vás na setkání s právníkem Mgr. Pavlem Svobodou, který Vás seznámí s tím, jaké povinnosti má zaměstnavatel ve vztahu k insolvenčnímu řízení svého zaměstnance.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )